Gå til indhold

Sådan 
indstiller
du din pladespiller

Vinylpladerne er for alvor tilbage, og der bliver stadig solgt flere og flere. Pladetrykkerierne starter de gamle maskiner igen for at kunne følge med efterspørgslen. Pladespilleren er i allerhøjeste grad i live, og i denne artikel kan du læse, hvordan du indstiller og justerer den, så du får det bedste ud af din nye pladespiller.

Mange tror, at pladespillere er noget vanskeligt noget at have med at gøre. Det er det heldigvis ikke. Det handler om ganske almindelig fysik og mekanik, og når du først har lært grundreglerne, kan du bruge din viden på næsten alle modeller. De fleste nye pladespillere er allerede fornuftigt indstillet fra fabrikken, men ellers står vi selvfølgelig altid klar til at hjælpe dig.

Vibrationer,
resonanser
og afkobling

Pladespillere er meget følsomme for vibrationer og resonanser. Disse kan stamme fra gulv, møbler, højtalere samt ikke mindst pladespillerens egen konstruktion, såsom motoren, drivremmen, pladetallerkenen og pickuppen. Den mindste uønskede vibration eller resonans i et pladespillerværk kan tilføre en forringelse og forvrængning af lyden.

Når man designer en pladespiller, sigter man efter at fjerne alle uønskede resonanser og vibrationer fra lydsignalet. Disse vibrationer er uundgåelige, fordi pladespiller og pickup er et mekanisk system, som vibrerer ud fra rillerne i pladen. Man er kun interesseret i pickuppens vibrationer – alle andre vibrationskilder og resonanser skal elimineres, så de ikke forvrænger lydsignalet.

Fordi en pladespiller er så følsom over for dens egen konstruktion og dens omgivelser, kan man tage en række forholdsregler for at løse disse problemer. De lidt mere seriøse pladespillere har for eksempel motoren monteret separat fra pladespillerens plint for at forhindre, at motorens vibrationer resonerer med resten af apparatet.

Vægt og
massefylde

Vægt og materialevalg er vigtige værktøjer til at eliminere unødige vibrationer og resonanser. Massen af bl.a. pladetallerkenen, plinten, basen samt det anvendte materiale har stor indflydelse på lydkvaliteten.

Der findes mange måder og teorier om dette blandt de forskellige producenter. Men de fleste er enige om, at en høj masse kombineret med brugen af forskellige typer materialer er en af de bedste veje til at dæmpe resonanser og vibrationer.

Materialer

Et af de mest brugte materialer i pladespillere er MDF. Det er kendt for at være godt til at modvirke vibrationer, men i en pladespiller er det meget små ting, der gør forskellen mellem godt eller skidt. Derfor kombinerer man ofte MDF-materialet med andre materialer, f.eks. i en ”sandwich”-konstruktion, som gør den samlede kontruktion bedre til at modvirke ophobning af uønsket energi.

I dyrere pladespillere er materialer som metal, akryl og kulfiber mere almindelige, og de har alle deres unikke akustiske egenskaber. Der er ikke nogen facitliste for, hvilke materialer der er bedst. De lyder allesammen forskelligt, og både den aktuelle brug og den personlige smag kan være afgørende for, hvad man synes fungerer bedst.

Alt i alt har hele pladespillerens konstruktion en kæmpe indflydelse på lyden. Jo dyrere og bedre, pladespilleren er konstrueret, jo bedre håndterer den vibrationer og resonanser, og jo bedre vil den lyde – forudsat tingene altså er lavet rigtigt!

Pladespillerens
placering
i rummet

En anden vigtig detalje for at give pladespilleren de bedste arbejdsbetingelser er dens fysiske placering i rummet. Du bør altid placere pladespilleren på et underlag, der er så vibrationsdødt som muligt. Det er nemt at teste ved at slå let på underlaget: Hvis det resonerer/synger meget, vil det være en god idé at bruge noget afkobling, for eksempel en platform eller dæmpefødder, så vibrationerne ikke forplanter sig op i pladespilleren.

De fleste vil umiddelbart vælge at stille pladespilleren på en stereobænk eller et møbel på gulvet. Dette er ikke den bedste idé, fordi vibrationer fra højtalerne nemt forplanter sig til gulvet og møblet, hvorefter de ender tilbage i pladespillerens konstruktion, hvor de forvrænger lyden. Dette fænomen kaldes akustisk tilbagekobling og er stærkt skadeligt for lyden fra din pladespiller.

Sådan undgår du
akustisk
tilbagekobling

Nogle bedre pladespillere, f.eks. MoFi og de større modeller fra Pro-Ject, har specialkonstruerede fødder, hvor enten magneter eller sorbothan-gummi sørger for, at pladespilleren har så lidt kontakt med underlaget som muligt.

Den bedste metode til at forhindre akustisk tilbagekobling er at hænge pladespilleren på væggen, optimalt på en hylde konstrueret til formålet. Så undgår du, at vibrationer fra gulvet forplanter sig i pladespilleren, og dette vil meget ofte give dig en markant bedre lyd.

Det er også godt at placere pladespilleren et sted i rummet, hvor bassen fra højtalerne ikke er for ”boomy”. Hvis du har mulighed for at montere en hylde flere forskellige steder på væggen, så sæt pladespilleren dér, hvor der er mindst mulig bas. Som med alt andet inden for akustik er du nødt til prøve dig frem for at se, hvad der fungerer bedst. Det vil din lokale HiFi Klubben kunne rådgive om.

Indstilling
af pladespilleren

Pickuppen er den måske vigtigste komponent på pladespilleren. Den aftaster rillerne i pladerne og omdanner bevægelserne til elektrisk energi. Hvis pickuppen skal performe perfekt, så skal pladespilleren også være indstillet perfekt.

Niveau
regulering

Det er meget vigtigt, at pladespilleren står lige og i vater. Hvis pladestilleren står skævt, vil både pladetallerken og tonearm blive påvirket og ikke fungere optimalt. Når du stiller en pladespiller op, bør du derfor bruge et lille vaterpas (som f.eks. Pro-Ject Level It) og sørge for, at hele pladespilleren og pladetallerkenen er i vater.

På nogle modeller kan du justere dette på fødderne af pladespilleren, men helt optimalt bør du sikre dig, at underlaget er helt i vater. Uanset om du gør det på den ene eller anden måde, så sørg for, at alting står helt lige, inden du fortsætter med de øvrige justeringer. Ellers kommer din aldrig til at spille optimalt.

Montering
af pickuppen

Pickuppen er typisk monteret med to skruer i enten toppen af pickup-huset, eller ned langs siden på pickuppen. Start med at montere pickuppen på tonearmen med de to skruer, tilslut de fire ledninger, og spænd skruerne svagt til, så pickuppen stadig kan bevæges en smule i armen.

Herefter kan du justere pickuppen, så den har den rigtige vinkel i forhold til rillerne i pladen. Til dette skal du bruge en såkaldt ”protractor”. Denne ligger ofte i kassen sammen med pladespilleren, men ellers kan den købes for ganske små penge eller downloades fra nettet.
TIP: Når du tager de fire små ledninger af/på, så vær forsigtig. Brug en lille fladtang og ryk ALDRIG i ledningerne! De er så tynde, at de knækker ved selv det mindste forkerte ryk.

Sådan bruger du
protractoren

Montér protractoren på pladetallerkenen, så det lille hul i papiret går ned over centerpinden. Placér derefter nålen i det lille kryds mellem linjerne på protractoren.

Nu gælder det om at justere huset på pickuppen, så siderne på huset flugter helt med linjerne på papiret. Der er typisk en indre og en ydre skala, og det gælder om at ramme det bedste kompromis mellem de to. Vinklen vil alligevel altid ændre sig en lille smule, når pickuppen bevæger sig ind på pladen.

Det nemmeste er at kigge forfra og fra toppen og derved se, om pickuppen sidder lige i forhold til linjerne. Når Pickuppen flugter med linjerne, spænder du forsigtigt skruerne og måler lige en sidste gang, så du er sikker på, at den sidder spændt i den korrekte vinkel.
TIP: Når du strammer skruerne, skal pickuppen IKKE stå på protractor/måleskemaet. Sæt tonearmen tilbage i armens holder, mens du arbejder med pickuppens skruer.

Nåletryk
tracking force

En Pickup skal have det korrekte tryk ned i rillen for at fungere korrekt. Dette kaldes nåletryk (også kaldet tracking force – VTF), og det skal indstilles, hver gang du monterer en ny pickup eller klargør en pladespiller.

Tjek på pickuppens datablad eller på producentens hjemmeside og se, hvilket nåletryk producenten anbefaler. Du kan finjustere det senere, men tag som udgangspunkt det anbefalede nåletryk, og indstil efter dette. Oftest benyttes et interval mellem 1,5-2,5 gram, alt efter typen af pickup.

Nåletrykket indstilles ved hjælp af kontraloddet, dvs. vægtloddet bagerst på tonearmen. Du kan sagtens bruge skalaen på loddet til at indstille nåletrykket, men hvis det skal være helt præcist, er det en god idé at bruge en digital nåletryksvægt som f.eks. Pro-Ject Measure It..

Sådan
justerer
du nåletrykket

Du starter med at finde ”nulpunktet”, altså dér hvor armen svæver lige ud i luften og hverken bevæger sig op eller ned. Her har Pickuppen 0 gram i nåletryk, og du finder punktet ved at justere vægtloddet frem eller tilbage på armen.

Når armen ”svæver”, holder du fast på selve vægtloddet og drejer den lille skala, så 0 er ud for den lille streg på armen. Denne lille skala kan drejes uafhængigt af det store vægtlod. Når 0 er ud for stregen, drejer du både vægtlod og skala ind mod armen, indtil du har tilført Pickuppen det ønskede nåletryk.

Med en digital nåletryksvægt behøver du bare at justere loddet ind eller ud på armen, indtil vægten viser det korrekte tal. Det er en meget nemmere og mere præcis måde at lave justeringen på.
TIP: Afmontér beskyttelseshætten på pickuppen inden justering!

Anti-skating

Når pladespillerens tonearm under afspilningen langsomt bevæger sig ind mod pladens midte, opstår en kraft, som forsøger at trykke tonearmen ind mod midten. Denne kraft skal modvirkes for at sikre, at Pickuppen sporer korrekt i rillen. Det gør du med en justering, som hedder Anti-Skate.

Anti-skating består typisk af en lille modvægt i en line eller en magnetisk mekanisme, som holder lidt igen på armen, så Pickuppen ikke bare suser ind mod midten.

Uden anti-skating vil nålen blive trykket en smule imod siden, samtidig med at den trykkes ned i sporet. For at få en korrekt aftastning af rillerne er det vigtigt, at nålen trykker ens mod siderne, og at nålen sidder så lige i rillen som muligt. Ellers får du dårligere lydkvalitet og ekstra slitage på både pladen og nålen.

Sådan
justerer
du anti-skating

I samme instruktionsbog/datablad, hvor du fandt det anbefalede nåletryk, finder du som regel også den anbefalede indstilling for anti-skating. Typisk skal anti-skating indstilles til samme værdi som nåletrykket. Hvis nåletrykket for eksempel er 1,8 gram, skal anti-skating stilles til det samme, eller i samme område (1-2 gram).

Det er ret nemt at se, om der er for meget eller for lidt anti-skating. Kig på Pickuppen forfra, mens den sænkes ned i sporet og se, om nål og nålefane sidder lige ned i rillen, eller om den trækkes til den ene eller den anden side. Trækkes den til en af siderne, så er anti-skating typisk indstillet forkert.

Azimuth
- vridningsvinkel

Azimuth – også kaldet vridningsvinklen – beskriver nålens vinkel i forhold til sporet i pladen. Nål og Pickup skal helst stå i præcis 90 graders vinkel i forhold til pladen for at få et korrekt stereoperspektiv.

Hvis Pickuppen hælder til den ene eller den anden side, vil nålen have mere berøring med den ene side af rillen end den anden, og det kan ødelægge stereobilledet. Derfor er det vigtig at dette er ordentligt indstillet.

I de fleste tilfælde er azimuth indstillet fint fra fabrikken, men du bør checke efter og justere, hvis det ikke er tilfældet.

Sådan
justerer
du azimuth

Pickuppen er en fast konstruktion, og nålen sidder altid i samme i forhold til pickuppen. Derfor må nålens vinkel i forhold til pladen justeres på anden vis. Ved tonearmsbasen sidder der ofte en skrue, som gør det muligt at justere vinklen på armen og derved pickuppen. På nogle ældre tonearme kan du også justere azimuth direkte på hovedet, hvor pickuppen er spændt fast.

Når Pickuppen er parallel med pladen, bør nålen også have en korrekt vinkel i forhold til pladen. Hvis ikke dette er tilfældet, og den for eksempel hælder meget til den ene side, kan nålen være beskadiget. Dette kan betyde, at du skal have en ny nål, eller at pickuppen er fejlmonteret. Det kan dog også skyldes, at anti-skating er indstillet forkert.

Du kan bruge et lille spejl til at kontrollere, at nålen har den korrekte vinkel i forhold til pladen. Placér spejlet på pladetallerkenen, og sænk pickuppen ned på spejlet. Når du kigger lige forfra, kan du se, om spejlbilledet er helt lige med nålen.

VTA
Vertical Tracking Angle

Et af de mest misforståede begreber inden for pladespillere er VTA eller ”den vertikale sporingsvinkel”. VTA beskriver nålefanens vinkel i forhold til pladen, når du kigger fra siden. Mange forbinder det fejlagtigt med selve armens vinkel til pladen, altså hvor meget armen hælder i forhold til basen og ud til pickuppen. Der er dog alligevel lidt sandhed i det med armen, da den korrekte VTA typisk findes, når arm og pickup-hus er parallelt med pladen, set fra siden.

HiFi Klubben
hjælper dig

Er du i tvivl om, hvorvidt din pladespiller er justeret korrekt, så tag den med til din HiFi Klubben butik. Så hjælper vi dig med at få den til at spille perfekt. Du er også altid velkommen til at komme ind og få en snak og lytte på nogle forskellige produkter. Vi viser dig gerne de mange fordele ved pladespillere og forskellen på de mange løsninger.

Vi glæder os til at hjælpe dig med din pladespiller – uanset om den er ny eller gammel!

Kort om HiFi Klubbens
pladespillere

Argon Audio

Pladespillerne fra Argon Audio er et godt valg, hvis du vil have en rigtig hi-fi-model uden at belaste dit budget mere end nødvendigt. Her er typisk valgt enkle, solide og gennemprøvede tekniske løsninger, som præsterer godt og er lige til at gå til. Argon Audio er altid lig med masser af god lyd for pengene, og det er nogle af markedets bedste produkter til prisen.

Denon

Denon er et af de mærker vi har haft i længst tid i HiFi Klubben – siden 1982. Denon er japansk og har været på markedet i over 100 år. Denons pladespillere har fokus på brugervenlighed og bekvemmelighed. Med bl.a. indbygget RIAA-forstærker, automatisk start/stop og USB-tilkobling tilbyder de ”plug-and-play”-produkter, som både er supernemme at bruge og tilbyder god lydkvalitet til prisen.

Pro-Ject  

Pro-Ject producerer pladespillere med meget høj lydkvalitet og samtidig flot og funktionelt design. Deres holdning lyder: ”En god pladespiller er den billigste måde at få audiofil lyd på”. Pro-Ject producerer alting selv på deres egne fabrikker i Tjekkiet og Slovakiet, lige fra tonearme til motorer. Ud over ”value-for-money” produkter i budgetklassen laver Pro-Ject også ægte high-end pladespillere, hvor intet er sparet for at opnå audiofil lydkvalitet.

MoFi Electronics

Mobile Fidelity – MoFi i daglig tale – er et amerikansk firma, som siden 1950’erne har haft speciale i højkvalitets vinylmastering og udstyr til afspilning af vinyl. Fordi MoFi har en direkte linje til masterstudiet, har de en unik ekspertise til rådighed helt ned i de allermindste detaljer. Produkterne fra MoFi ser ikke så prangende ud som mange alternativer, men du vil lynhurtigt opdage, at du får rendyrket high-end musikoplevelse for hver eneste krone!