Gå til indhold

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken dækker HIFI Klubbens behandling af personoplysninger om vores kunder. Vi indsamler personoplysninger af hensyn til flere forskellige formål, herunder køb, reparation og rådgivning samt for at sende markedsføring.

HIFI Klubben anvender kun almindelige personoplysninger, og du kan i vidt omfang selv styre, hvad vi indsamler, og hvad vi bruger dine personoplysninger til. Du kan således i de fleste tilfælde blive slettet.

I flere tilfælde skal vi dog gemme visse af dine personoplysninger, fordi loven siger det. Det gælder for eksempelvis for at overholde bogføringsloven.

Personoplysningerne anvendes typisk til at sende dig dine bestilte produkter, kommunikere med dig på telefon, sms og e-mail, herunder blandt andet ved at sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du er tilmeldt. Vi bruger også oplysningerne til at vise reklamer på andre hjemmesider og på sociale medier, hvis vi har fået samtykke.

Nogle af de tredjeparter (sociale medier), vi deler oplysningerne med, bruger oplysningerne uden for vores kontrol til egne formål. I de tilfælde henviser vi til de pågældendes privatlivspolitikker.

Se mere nedenfor.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

HiFi Klubben A/S Lyshøjen 10A, 8520 Lystrup Tlf.:+45 70 80 90 00 CVR: 89837316

Henvendelse vedrørende dine personoplysninger og denne politik bedes rettes til: [email protected]

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Køb i butik
 • Køb i webshop
 • Rådgivning om lydindretning
 • Booking af demonstration
 • Reparationer
 • Reklamationer
 • Kundeservice i form af samtaler, chats, beskeder og e-mails vedrørende produkter
 • Kundeklub
 • Nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrencer
 • Markedsføring på sociale medier på baggrund af dine interesser
 • Markedsføring af produkter på vores hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Køb i butik, køb i webshop, rådgivning om lydindretning, book en demonstration, reparationer, reklamationer, kundeservice i form af samtaler, chats, beskeder og e-mails vedrørende produkter:
  • Behandling er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Kundeklub, nyhedsbrev, deltagelse i konkurrencer, målrettet markedsføring på sociale medier og markedsføring af produkter på vores hjemmeside:
  • Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Både databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, markedsføringslovens § 10, stk. 1 og cookiebekendtgørelsens § 3, stk. 1, kræver således, at vi indsamler dit samtykke.

Tredjeparter, som eksempelvis sociale medier, kan anvende personoplysningerne til egne formål. Vi henviser til den enkelte tredjeparts privatlivspolitik, hvor du kan se, hvad de bruger personoplysningerne til.

Endelig behandler personoplysninger om dig i relevant omfang, hvis du anmoder om at anvende en eller flere af dine rettigheder. I dette tilfælde er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger efter reglerne om de registreredes rettigheder i artikel 12 – 22.

 1. Kategorier af personoplysninger og hvor vi indsamler dem fra

Vi behandler alene almindelige personoplysninger om dig. Vi indsamler typisk personoplysninger fra salg, webshop, kundeklub og hjemmeside samt fra sociale medier, og når du kommunikerer med os.

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant for det formål, som personoplysningerne må anvendes til:

 • HiFi Klubben og koncernforbundne moder-, datter og søsterselskaber
 • HiFi Klubben-franchiseforretninger forbundet med koncernen
 • Hjemmesider, hvor vi viser vores annoncer
 • Sociale medier, herunder blandt andet Facebook, YouTube og Instagram
 • Databehandlere (it-leverandører)
 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører personoplysninger til tredjelande udenfor EU. Vi overfører således enten til tredjelande, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller til usikre tredjelande ved hjælp af EU-Kommissionens godkendte standardbestemmelser om databeskyttelse, således at overførslerne til enhver tid er underlagt fornødne eller passende garantier, så dine rettigheder som registreret er varetaget. Du kan ved henvendelse få en kopi heraf.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Generelt: Regler om produktfejl medfører, at vi af hensyn til at kunne trække produkter tilbage så vidt muligt opbevarer købs- og kontaktoplysninger i 10 år fra købstidspunktet.

Bogføringslovens regler medfører, at vi opbevarer købsoplysninger vedrørende produkter og reparationer i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, købet falder indenfor.

 • Køb i butik:
  • o Se ovenfor om produktfejl og købsoplysninger.
 • Køb i webshop:
  • o Se ovenfor om produktfejl og købsoplysninger.
 • Rådgivning om lydindretning:
  • o Vi opbevarer oplysninger i relation til rådgivning i 3 år fra tidspunktet for afslutningen af rådgivningen af hensyn til vores eventuelle ansvar.
 • Booking af demonstration af produkter:
  • o Vi sletter oplysningerne, når vi har demonstrationen af produkterne, medmindre kunden ønsker at fortsætte dialogen eller foretage et køb.
 • Reparationer:
  • o Se afsnit øverst om bogføringslovens regler.
 • Reklamationer:
  • o Se afsnit øverst om bogføringslovens regler.
 • Kundeservice i form af samtaler, chats, beskeder og e-mails vedrørende produkter:
  • o Vi opbevarer dine personoplysninger afhængig af, hvad kommunikationen drejer sig om. Se de øvrige opbevaringsregler.
 • Kundeklub:
  • o Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du sletter din profil via dit login.
 • Nyhedsbrev
  • o Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du framelder dig nyhedsbrevet.
 • Deltagelse i konkurrencer og samtykke til konkurrencer
  • o Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker samtykket tilbage.

Vi opbevarer dog i alle tilfælde teknisk dokumentation for dit samtykke, så længe vi anvender samtykket og indtil 5 år efter, at det har været anvendt sidste gang. Det skyldes, at et eventuelt strafansvar efter databeskyttelsesreglerne forældes efter 5 år.

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Når vi markedsfører på de sociale medier, sker der profilering af dig. Du vil således kunne opleve at se flere reklamer for vores produkter på sociale medier, efter du har besøgt vores hjemmeside og eventuelt sagt ja til cookies og/eller samtykket til markedsføring.

Når du ringer til os, og vi har fået samtykke til at optage samtalen, analyserer vi automatisk, hvad du siger og hvordan, du siger det, så vi kan blive klogere på vores kunders behov. Vi registrerer således eksempelvis, om du har udfordringer med betaling, login eller levering. Vi registrerer også, om vores medarbejdere får hjulpet dig godt og på den rigtige måde, så vi kan blive bedre til at tage imod vores kunders opkald og hjælpe dem.

 1. Er du forpligtet til at afgive personoplysninger?

Nej, det er du ikke. I visse tilfælde ved eksempelvis køb i vores webshop har vi dog behov for at indsamle kontaktoplysninger, så du kan modtage det bestilte.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan blandt andet ske således:

 • Kundeklub: Du kan slette din profil, når du er logget ind
 • Nyhedsbrev: Du kan framelde direkte i hvert enkelt nyhedsbrev
 • Markedsføring på sociale medier på baggrund af dine interesser: Dette kan du undgå ved at slette din profil i vores kundeklub.
 • Målrettet markedsføring af produkter på vores hjemmeside: Dette kan du undgå ved at slette din profil i vores kundeklub.

Kontakt os på mail: [email protected], for henvendelser angående tilbagetrækningen af samtykke samt dine øvrige rettigheder.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du skal dog være opmærksom på, at i nogle tilfælde er vi fælles dataansvarlig med de tredjeparter, som også indsamler personoplysninger gennem cookies på siden, eller de modtagere, som vi deler personoplysninger med. I de tilfælde tillader vi os at sende din anmodning videre til den pågældende, hvis det er relevant for at besvare din anmodning.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at blive glemt (sletning)

Du har ret til sletning. Du kan i en lang række tilfælde slette dine personoplysninger ved at trække dit samtykke tilbage. Se ovenfor under retten til at trække samtykke tilbage samt under opbevaring af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi anbefaler dog, at du først tager direkte kontakt til os: [email protected].