Gå til indhold

Gør det selv
– gode råd fra elektrikeren

 1. Som privat må du trække højtalerkabler, lave forlængerledninger, stikpropper og udskifte eksisterende stikkontakter og afbrydere. Alt andet skal udskiftes af en autoriseret installatør.

 2. Der er stor forskel på, om projektet er nybyggeri eller renovering. Eksempelvis er lofthøjtalere i eksisterende huse en udfordring, for du ved ikke, hvad du rammer, når du skærer hul.

 3. Sørg altid for at trække netværkskabel rundt ved nybyg til de rum og steder hvor du tænker lyd og billede. Det vil være en hurtigere og mere stabil løsning end trådløst netværk, og kravene til hastighed på streaming stiger konstant.

 4. Spær kan blokere for lofthøjtalerne. I bedste fald bør du rådføre dig med en person, som kan se, hvor spærene ligger. I ældre huse kan du ofte se spærene. Kig under udhænget, og hvis du har adgang til loftet, kan du også se spærene derfra.  

 5. Du kan købe kabelsøgere, men de er ikke så pålidelige. Tjek eventuelt søgeren ved et lampeudtag og se, om du kan følge ledningerne.

 6. Når der skal trækkes kabler, er det en god løsning at skubbe et elektrikerrør (tomrør) op på loftet og trække ledningerne ned der, hvor din forstærker skal stå.

 7. En forstærker kan i mange tilfælde stå på loftet. Du kan anvende et skab, der går fra gulv til loft og er velegnet til at skjule kabler.

 8. Kabelbakker er oplagte til at skjule ledninger. Der findes kabelbakker, der passer med en fodliste, så kan man ikke se kablerne. Du kan også bruge en tynd ledning, som du fuger og maler ovenpå. Vær dog opmærksom på ikke at trække tynde kabler over for lange afstande på grund af modstanden.

 9. Lofthøjtalere i etageejendomme er en udfordring. Man skal man være opmærksom på støj og især brandrisiko. Rådfør dig først med brandmyndigheder og/eller en konstruktør.

 10. Undgå at save i gammeldags pudsede lofter, som findes i ældre bygninger. Du kan ødelægge loftet. Her skal man sænke loftet i stedet.

 11. Husk at reparere eventuelle huller i dampspærre grundigt.

 12. Overgang fra backbox til underkant af loft skal være 100% lufttæt. Ved Troldtekt lofter kan der med fordel fuges med akrylfuge eller anvendes dampspærretape til at tætne.

Relaterede artikler